Vizuelni rasporedi i vizuelne oznake mogu da pomognu deci sa poremećajem iz spektra autizma (PSA) da bolje razumeju svet i bolje funkcionišu - Beogradski Psihološki Centar
Vizuelni rasporedi i vizuelne oznake mogu da pomognu deci sa poremećajem iz spektra autizma (PSA) da bolje razumeju svet i bolje funkcionišu

Šta su vizuelne oznake?

Vizuelne oznake, vizuelne strategije i vizuelni znakovi opšti su pojmovi za alate koji predstavljaju informacije pomoću simbola, fotografija, pisanih reči i predmeta.

Jedna od najčešćih vizuelnih oznaka je vizuelni raspored, koji se ponekad naziva i slikovni raspored. On predstavlja skup slika koje prikazuju aktivnosti ili korake u određenim aktivnostima. Na primer, vizuelni raspored može prikazati sve aktivnosti u jednom danu ili sve korake koji su uključeni u određenu aktivnost (na primer, obrok).

 Kome su namenjene vizuelne oznake?

Ovaj pristup najčešće je namenjen deci sa PSA.

 Za šta se koriste vizuelne oznake?

Vizuelne oznake i druge strategije koje obezbeđuju vizuelnu podršku koriste se kako bi se pomoglo deci sa PSA da poboljšaju svoje veštine u obradi informacija, korišćenju jezika i razumevanju i interakciji sa svojim fizičkim i društvenim okruženjem.

Vizuelni rasporedi mogu imati više namena. Na primer, možete ih koristiti kako biste dete uputili u to šta će se sledeće dešavati, da naznačite promenu uobičajene rutine ili da pomognete detetu da obavlja zadatke a da mu odrasla osoba ne govori šta treba da radi.

 Kako su nastale vizuelne oznake?

Dugi niz godina, profesionalci koji rade sa decom sa PSA koriste različite sličice kako bi podržali učenje i komunikaciju kod ove dece.

Na kojoj ideji se zasnivaju vizuelne oznake?

Deca sa PSA mogu imati teškoće u usmeravanju pažnje na informacije koje čuju i usled toga mogu ih pogrešno razumeti. Stručnjaci za PSA kažu da mnogi ljudi sa PSA bolje reaguju na informacije koje su predstavljene na vizuelan način.

Kada deca sa PSA znaju šta će se sledeće desiti, to može da umanji njihov osećaj anksioznosti, kao i druga ponašanja, poput teških izliva besa ili ponavljajućih pitanja.

Šta uključuju vizuelne oznake?

Vizuelni materijali mogu biti predmeti ili crteži koji predstavljaju svaki pojedinačni korak neke rutine ili svake druge aktivnosti. Ovi materijali postavljaju se kako bi se prikazala rutina ili aktivnost.

Dete se uči da koristi vizuelni raspored ili drugu vrstu podrške, završavajući jedan po jedan korak dok prati i proverava svoj vizuelni raspored. Cilj je postepeno ukidanje pomoći od strane odraslih, sve dok dete ne bude u stanju da samostalno sledi korake.

 Da li vizuelni rasporedi imaju efekta?

Studije su pokazale pozitivne ishode, posebno u pružanju podršci deci da se nose s prelaskom s jedne na drugu aktivnost. Vizuelni rasporedi se uspešno mogu kombinovati sa drugim strategijama koje su fokusirane na razvoj i obrazovanje dece.

 Ko koristi ovu strategiju?

Svako može da napravi vizuelne rasporede. Za ovu strategiju nisu potrebne nikakve posebne i skupe obuke ili kvalifikacije. Ako vas zanima, možda vam može pomoći razgovor sa defektologom (specijalnim edukatorom), logopedom ili psihologom koji pruža podršku vašem detetu i vašoj porodici o mogućnostima primene i izrade vizuelnih rasporeda za potrebe vašeg deteta.

Ako vaše dete koristi usluge službe za ranu intervenciju u vrtiću ili ide u školu tamošnje osoblje može takođe koristiti vizuelne raspored.

 

Obrazovanje, obuka, podrška i uključenost roditelja

Možete da se uključite u izradu rasporeda za svoje dete i korišćenje rasporeda kod kuće ili u zajednici. Razgovarajte sa profesionalcima koji pružaju podršku vašem detetu i vašoj porodici.

Više o ovoj strategiji možete pronaći i na internetu:

Kako da pomognemo deci sa poremećajem iz spektra autizma da razumeju promene u dnevnim rutinama?

http://usluge.ict-aac.hr/vizualni-raspored/

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0547-3330/2017/0547-33301703451D.pdf

 

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena