Uzgredno podučavanje je tehnika koja se može koristi sa decom i osobama sa poremećajem iz spektra autizma (PSA) za izgradnju komunikacijskih i drugih veština kod ove dece - Beogradski Psihološki Centar
Uzgredno podučavanje je tehnika koja se može koristi sa decom i osobama sa poremećajem iz spektra autizma (PSA) za izgradnju komunikacijskih i drugih veština kod ove dece

 

 Šta je uzgredno podučavanje (incidental teaching)?

Uzgredno podučavanje predstavlja naturalističku nastavnu tehniku  koja sledi osnovne principe primenjene analize ponašanja (ABA).

Kada nastavnici (ili roditelji) koriste uzgredno podučavanje, oni koriste prirodne prilike za učenje i svakodnevne porodične rutine, za razvoj detetovih veština. Oni podržavaju pokušaje deteta da se ponaša na željeni način.

 

Kome je namenjeno uzgredno podučavanje?

Uzgredno podučavanje se obično koristi za decu starosti od dve do devet godina, ali pogodno je i za sve druge osobe sa PSA ili sa teškoćama u razvoju nezavisno od toga koliko imaju godina.

 

Za šta se koristi uzgredno podučavanje?

Uzgredno podučavanje se najčešće koristi za poboljšanje komunikacijskih veština kod dece sa PSA. Cilj ove tehnike je da pomogne deci da prenesu veštine iz jedne situacije u drugu i podstakne ih da započnu interakcije.

 

Odakle dolazi uzgredno podučavanje?

Uzgredno podučavanje potiče iz primenjene analize ponašanja (ABA metode) íz sedamdesetih godina 20. veka. Međutim, uzgredno podučavanje, kao i neke druge tehnike (npr. mend model, vremensko odlaganje itd.), iako potiču iz tradicionalnih bihevioralnih pristupa ipak predstavljaju odgovor na njihova ograničenja i nude alternativu. Uzgredno podučavanje predstavlja prvu razvijenu naturalističku tehniku podučavanja.

 

Na kojoj ideji se zasniva uzgredno podučavanje?

Uzgredno podučavanje zasniva se na ideji da će dete, ako je nagrađeno za neku veštinu, tu veštinu češće koristiti.

Sve naturalističke tehnike podučavanja pretpostavljaju da će dete lakše koristiti veštine u širokom rasponu situacija ako se te veštine nauče u prirodnom okruženju, poput igranja, umesto u visoko strukturiranom okruženju, kao što je na primer kliničko okruženje. Uzgredno podučavanje oslanja se na detetova prirodna interesovanja kao osnovu učenja, pri čemu nastavnik ili roditelj prate detetovo vođstvo.

Šta uključuje uzgredno podučavanje?

Uzgredno podučavanje uključuje upotrebu nekoliko koraka za poboljšanje komunikacijskih veština:

  1. Osigurajte detetu zanimljivo okruženje – na primer, deo za igru ​​sa omiljenim predmetima i/ili aktivnostima.
  2. Ograničite pristup zanimljivom predmetu na neki način – na primer, tako što ćete ga postaviti na mesto koje je vidljivo, ali van domašaja.
  3. Pričekajte da dete zatraži predmet ili napravite pokret kojim pokazujete na taj predmet. Tu počinje učenje.
  4. Podstaknite dete da pojasni. Na primer, “Koje boje želiš medu?”.
  5. Pričekajte dok dete ne odgovori. Na primer, „Roze medu“.
  6. Nagradite dete davanjem željenog predmeta.

Uzgredno podučavanje može da potraje dosta dugo. Možda će biti potrebno mnogo sati dnevno. Zavisno od detetovih potreba, može trajati i nekoliko godina.

Da li uzgredno podučavanje ima efekta?

Rezultati sprovedenih istraživanja pokazuju da ovaj pristup ima pozitivne efekte na ponašanje dece sa PSA.

Ko sve može da sprovodi uzgredno podučavanje?

Većinu programa koji potiču iz bihevioralnih tehnika sastavljaju profesionalci koji su sertifikovani za njih,  a sprovode ih roditelji ili profesionalci koji su u stalnom kontaktu sa decom ( u vrtiću ili školi – vaspitači, defektolozi (specijalni edukatori).

 Obrazovanje roditelja, obuka, podrška i uključenost roditelja

Ako ste se saglasili sa tim da se za vaše dete primenjuje uzgredno podučavanje, imaćete aktivnu ulogu. Profesionalac koji pruža podršku vašem detetu i vašoj porodici objasniće vam zašto je važno uzgredno podučavanje i kako i kada se može primenjivati u svakodnevnom životu vaše porodice, tako da to ne ometa porodično funkcionisanje. Profesionalac će vam demonstrirati pojedinačne korake i probati sa vama njihovo izvođenje.

Uzgredno podučavanje možete koristiti tokom svakodnevnih aktivnosti – na primer, dok čitate priču ili idete u park.

Ako vas zanima uzgredno podučavanje, bilo bi dobro da porazgovarate o tome sa profesionalcima iz razvojnog savetovališta, vrtića ili škole koji su uključeni u pružanje podrške vašem detetu i vašoj porodici.

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena