Šta treba da očekujete od stručnjaka koji se brinu o vašem detetu s dodatnim potrebama - Beogradski Psihološki Centar
Šta treba da očekujete od stručnjaka koji se brinu o vašem detetu s dodatnim potrebama

Za mnoge roditelje dece sa dodatnim potrebama veoma je važno kako rade stručnjaci za osobe sa teškoćama u razvoju. Od njih treba da očekujete da otvoreno i s poštovanjem razgovaraju s vama i da saslušaju šta govorite.

Kakav treba da izgradite odnos sa stručnjakom za osobe sa teškoćama u razvoju

Stručnjaci za osobe sa teškoćama u razvoju treba da budu kompetentni, kvalifikovani i dobro upućeni u svoje područje stručnosti. Vaš odnos sa stručnjacima verovatno će biti uspešan ako oni ispunjavaju sledeća tri kvaliteta.

1. Veruju da je porodica u središtu pažnje

To znači da stručnjaci za osobe sa teškoćama u razvoju treba da:

– Uzmu u obzir potrebe čitave porodice prilikom rada sa vama i vašim detetom. Oni bi trebalo da budu usredsređeni na pronalaženje rešenja koja deluju ne samo za vaše dete već i za celu porodicu. Očekujte od njih da vas dosta ispituju o tome kako vam funkcioniše porodica.

– Potraže snagu porodice i iskoriste je kao osnovu za napredak.

– Osluškuju vaše brige i podstiču vas da izrazite svoja mišljenja, postavljate pitanja, delite stavove i informacije i dajete predloge.

– Cene vašu ulogu zastupnika vašeg deteta.

– Sarađuju sa vama kao partnerom koji postupa u ime svog deteta.

– Razvijaju kreativne strategije koje će se što više uklapati u svakodnevni život vaše porodice.

2. Veruju da je dete zajedno sa porodicom u središtu pažnje

To znači da stručnjaci za osobe sa teškoćama u razvoju treba da:

– Vide vaše dete kao osobu i sagledavaju ga van njegovog invaliditeta.

– Obraćaju pažnju na ono što vaše dete može da radi, a ne samo na ono što ne može, i nadograđuju njegove snage.

– Odnose se s poštovanjem i na odgovarajući način prema vašem detetu.

– Postavljaju detetu ostvarljive ciljeve i zadatke tako da oni ne budu preteški za dete.

– Pokazuju zadovoljstvo napretkom i postignućima vašeg deteta.

3. Ispoljavaju profesionalizam

To znači da stručnjaci za osobe sa teškoćama u razvoju treba da:

– Budu ljubazni i pošteni prema vama.

– Odvajaju dovoljno vremena da vam objasne zašto su vam potrebni određeni sastanci sa njima.

– Daju vam informacije ili druge vidove podrške u onim oblicima koji vam mogu koristiti.

– Upućuju vas na druge usluge koje vam mogu koristiti (uključujući ostale profesionalne usluge i grupe podrške).

– Razgovaraju sa drugim stručnjacima koji su uključeni u rad sa vašim detetom (uz vaš pristanak).

Stručnjaci za osobe s teškoćama u razvoju treba da budu svesni da je vaša uloga izuzetno važna. Možda brinete da će vas doživeti kao nekog s kim se teško sarađuje ako budete insistirali na onome što želite. Ali vi ste neko ko najviše zna o vašem detetu i najviše ste mu posvećeni. Ne slažite se sa onim sa čim niste zadovoljni, u šta niste sigurni ili što vas zbunjuje.

Odnos stručnjaka prema vašem detetu

Bez obzira na to da li je vaše dete beba ili je starijeg uzrasta, očekujete od stručnjaka da:

– bude u stanju da lako komunicira sa decom;

– po potrebi razgovara direktno sa detetom;

– govori stvari o vašem detetu koje su korisne i odgovarajuće da ih i dete čuje, i izbegava razgovor o detetu kao da ono nije prisutno, čak i kada razgovara sa vama;

– bude osetljiv prema vašem detetu ako dete pokazuje bilo kakve znakove neugodnosti, bilo verbalno ili neverbalno, i da odgovori na njih odgovarajući način.

Šta da radite ako se ne slažete sa stručnjacima za osobe sa teškoćama u razvoju

Ponekad se dešava da se ne slažete sa stručnjacima koji pružaju podršku vašoj porodici i detetu. Na primer, možete osetiti da vaše dete ne dobija dovoljno podrške. Evo nekoliko koraka koje možete preduzeti kako biste rešili neslaganje.

Započnite tako što ćete razgovarati direktno sa stručnjakom. U većini slučajeva ćete vi i stručnjak moći da rešite stvari. Što je jača vaša veza, to će vam biti lakše. Zakažite poseban sastanak za razgovor o stvarima koje vas zabrinjavaju. Teško je voditi ozbiljan razgovor usput ili kada je vaše dete prisutno.

Ovi saveti za komunikaciju mogli bi vam pomoći tokom razgovora:

– Recite iskreno i taktično ono što vas muči.

– Budite konkretni u vezi sa zabrinutošću.

– Izbegavajte da kritikujete stručnjaka ili službe za koju taj stručnjak radi. Veća je verovatnoća da ćete dobiti koristan odgovor ako stručnjak oseća da radite zajedno.

– Poslušajte šta stručnjak ima da kaže – trebalo bi da ima u vidu najbolje interese vašeg deteta, baš kao i vi.

– Pokušajte da sagledate situaciju iz perspektive stručnjaka, jer on može imati neke zanimljive ideje.

Ako je problem vrlo ozbiljan ili vam je neugodno da postavljate pitanje, razmislite o tome da povedete nekoga sa sobom ko bi mogao da vas podrži. Obavestite stručnjaka unapred da sa sobom dovodite još nekog.

Ako problem ne može da se reši direktno sa stručnjakom, zakažite sastanak za razgovor sa njegovim nadređenim, koordinatorom tima kom on pripada ili rukovodiocem službe u kojoj radi.

Ako se to ne reši ni na taj način, raspitajte se o procesu žalbe na uslugu.

Ako i dalje smatrate da vaše zabrinutosti nisu rešene, možete se obratiti organu koji istražuje žalbe u vašoj državi. To može biti ombudsman ili neko drugo telo. Druga mogućnost je da zakažete sastanak sa svojim lokalnim poslanikom u parlamentu.

Vodite beleške o svim tim sastancima i razgovorima kako biste tačno mogli da se setite šta se dogodilo.

Podrška za zastupanje u slučaju sporova sa stručnjacima za osobe sa teškoćama u razvoju

Ako imate problem sa stručnjakom ili službom za osobe sa teškoćama u razvoju i ne možete da rešite problem, možda će vam biti potrebna pomoć u zastupanju.

Čime se rukovode stručnjaci u ponašanju?

Većina stručnjaka s kojima radite pripadaju nekom profesionalnom udruženju. Ova udruženja obično imaju kodeks profesionalne prakse ili etičke standarde (standarde prakse), koji definišu njihove profesionalne odgovornosti. Neki od primera su:

Kodeks profesionalne etike defektologa Srbije

Kodeks Društva defektologa Vojvodine

Kodeks etike društva psihologa Srbije

Kodeks profesionalne etike stručnih radnika socijalne zaštite Srbije

Etički kodeks pedagoga

Etički kodeks medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije

Kodeks ponašanja vaspitača u predškolskoj ustanovi

Možda ćete želeti da pitate stručnjake kako njihova udruženja ili službe mere zadovoljstvo korisnika i nadgledaju uslugu koju pružaju. Većina službi i udruženja bi trebalo da imaju odbor zadužen za praćenje zadovoljstva korisnika dobijenim uslugama i načina dobijanja povratnih informacija od roditelja.

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena