Šta su socijalne priče (Social Stories™) - Beogradski Psihološki Centar
Šta su socijalne priče (Social Stories™)

Socijalne priče (Social Stories™) koriste slike i priče da objasne socijalne situacije deci sa poremećajem iz spektra autizma (PSA) i pomognu im da nauče društveno primereno ponašanje i odgovore.

 Kome su namenjene socijalne priče (Social Stories™)?

Social Stories™ su u početku razvijane za upotrebu kod dece sa PSA. Sada se koriste kao podrška i mnogoj drugoj drugoj deci koja imaju teškoće u učenju i intelektualnu ometenost.

Treba imati u vidu da Social Stories™ mogu biti manje efikasne za decu sa slabijim sposobnostima razumevanja i možda neće biti prikladne za neverbalnu decu.

 U kojim prilikama se mogu koristiti socijalne priče (Social Stories™)?

Socijalne priče (Social Stories™) se koriste za podučavanje dece sa PSA o drušvenom ponašanju koje se očekuje u specifičnim okruženjima, kao što su supermarket, lekarska ordinacija, igralište i slično. Socijalne  priče mogu da se primenjuje za gotovo svaku društvenu situaciju.

Socijalne priče se često koriste zajedno sa drugim tehnikama ili strategijama podučavanja.

 Kako su nastale socijalne priče (Social Stories™)?

Koncept socijalnih priča (Social Stories™) je 1991. godine razvila Kerol Grej, učiteljica koja je radila sa malom decom sa PSA.

 Na kojoj ideji se zasnivaju socijalne priče (Social Stories™)?

Osobe sa PSA često pogrešno shvataju ili ne razumeju uobičajene društvene znakove poput govora tela, izraza lica, gestikulacije i kontakta očima.

Socijalne priče su razvijene sa namerom  da deca nauče kako treba da se ponašaju u svakodnevnim društvenim okruženjima, tako što  eksplicitno ukazuju na detalje o postavkama i onome što se obično dešava u tim okruženjima. Ovi detalji pomažu deci da uoče znakove koje obično ne bi primetili.

 Šta uključuju socijalne priče(Social Stories™)?

Defektolog (specijalni edukator), psiholog ili drugi profesionalac koji poznaje ovu tehniku  zajedno sa roditeljima analizira oblasti detetovog funkcionisanja koje su izvor roditeljskih briga ili potreba.

Nakon otkrivenih socijalnih situacija koje se mogu pretočiti u socijalnu priču, profesionalac zajedno sa roditeljima piše priču. Priča izrađena po meri piše se u prvom ili trećem licu i može se pisati u prošlosti, sadašnjosti ili budućem vremenu – na primer, „Idem u prodavnicu“ ili ‘Sešćemo u čekaonicu’. Priča je napisana jezikom koji odgovara uzrastu i veštini deteta. Obično se predstavlja u obliku knjige i može uključivati ​​fotografije ili ilustracije. Ponekad se socijalne priče mogu napisati tako da se rimuju.

Kada je socijalna priča završena, odrasla osoba čita priču zajedno sa detetom najmanje dva puta, kako bi se uverila da dete razume priču. Tipično se priče čitaju neposredno pre događaja koji opisuju. Na primer, svakog jutra roditelj i dete mogu pročitati priču o tome što treba da se radi na školskom igralištu, a učitelj može pročitati priču sa detetom i pre nego što se dete izađe da se igra.

Roditelji i nastavnici pomažu detetu tako što podsećaju dete na ključne stvari u priči. Na primer, „Šta nam priča kaže da radimo?“.

Kada dete shvati društvenu situaciju ili nauči društveno ponašanje i počne da ga primenjuje bez sugerisanja odraslih, priča se može čitati ređe i postepeno se može ukinuti.

Deca mogu doživeti socijalne priče na različite načine, zavisno od svojih sposobnosti. Na primer, ako deca imaju teškoće sa čitanjem, priče se mogu snimiti i puštati dok deca čitaju. Ako deca ne umeju da čitaju, može se napraviti video snimak priče koji prikazuje scene iz priče (to se naziva Storymovie™).

Na početku, Social Stories™ upotrebljavaju se svakodnevno. Budući da je ovo preventivni pristup, ključno je da razmotrite kada koristite ovu tehniku, a ne koliko dugo je koristite.

 Da li društvene priče (Social Stories™) imaju efekta?

Dosadašnja istraživanja pokazuju da ovaj pristup ima pozitivne efekte na ponašanje dece sa PSA.

Da bi ova tehnika delovala, važno je da su priče visoko individualizovane prema potrebama deteta, i da se koriste u pravom vreme za određeno dete.

 Kako da savladate ovu tehniku?

Možete pročitati knjigu New Social Story™ Kerol Grej ili koristiti resurse na internetu kako biste naučili kako da pišete društvene priče.

Profesionalci poput defektologa (specijalnih edukatora) mogu da vas obuče u pisanju socijalnih priča za vaše dete. Oni vas takođe mogu posavetovati kako najbolje da ispričate priču – na primer, tako što ćete priču čitati naglas, snimiti video zapis ili će je dete pročitati u sebi.

 

Priča o Covid 19

 

 

 

Odlazak u prodavnicu

 Socijalna priča Covid-19 Prof. dr Nenad Glumbić, Doc. dr Mirjana Đorđević, Ilustracije:
Aleksandar Lazar.

 Socijalna priča o odlasku u prodavnicu su napravili studenti Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitacijuMilana Mirković, Jovana Pejić i Nina Janković

 

 

 

 

 

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena