Slaganje slagalica – aktivnost za celu porodicu - Beogradski Psihološki Centar
Slaganje slagalica – aktivnost za celu porodicu

 

Slaganje slagalica je aktivnost koja može imati puno dobrih strana, kako za dete, tako i za celu porodicu. Može biti primenljiva u porodicama sa decom različitog uzrasta, sa različitim brojem članova, kao i u porodicama koje imaju decu sa teškoćama u razvoju.

Mi uvek zajedno biramo motiv na slagalici, i već na tom koraku postižemo dogovor i uvažavamo mišljenje jedni drugih, a i vodimo računa o motivaciji svih nas. Potrebno je izabrati sliku u čijem spajanju će svi rado učestvovati. Naš običaj je da po završetku slaganja, zalepimo, a onda i uramimo slagalicu, tako da se već na početku dogovaramo na čijem delu zida će se ona naposletku i naći J, što takođe doprinosi podizanju uzbuđenja i želje da se što pre nastavi sa ovom radnjom. A, onda radimo trijažu – izdvajamo delove koji imaju jasne ivice, kako bismo napravili okvir slagalice.

 

Slaganje slagalica doprinosi kako motoričkim, tako i kognitivnim veštinama deteta, kroz zabavu i zajedničku aktivnost svih članova, što u stvari doprinosi funkcionalnom i kontekstualnom unapređenju veština u okviru porodičnih aktivnosti. Na primer, dete držanjem delića slagalice, uvežbava pokrete prstića, veštine prostorne orijentacije, koordinacije oko-ruka i slično, a da toga nije ni svesno. Takođe, dete poboljšava i veštine razmišljanja i donošenja odluka, kao i odabira strategija za rešenje u vezi sa tim koji komadić će izabrati i staviti na određeno mesto i zašto baš taj.  Ovde do izražaja dolaze i veštine vizuelne diskriminacije i selekcije potrebnih elemenata. U svemu ovome, roditelji učestvuju, pružaju podršku ukoliko je potrebno, pa tako na primer iz gomile delića mogu izdvojiti dva ili tri dela i pomoći detetu da vrši izbor od manjeg broja ponuđenih. Deci mlađeg uzrasta, ili deci sa teškoćama u razvoju roditelji mogu pomoći i tako što će im pružiti podršku u izboru, hvatanju ili prenošenju komadića do određenog mesta (na primer hvatanjem rukom preko ruke).

Ova podrška bi vremenom trebala da se smanjuje (roditelj bi trebalo da pruža manji stepen podrške, ili da produžava vreme dok ne priskoči u pomoć) kako bi dete postajalo sve samostalnije u ovoj aktivnosti.

Ukoliko su slagalice velike, sa puno elemenata, kao ova naša sa 1000 delova, to zahteva i vežbanje strpljenja svih „slagača“, jer ovaj proces može trajati i po nekoliko dana. A sve ovo utiče na jačanje samopouzdanja i svesti o tome da se upornost uvek isplati. Naravno, broj elemenata treba prilagoditi uzrastu i veštinama deteta i uvek krenuti od onog broja elemenata na kom se očekuje da dete uz podršku i angažovanje roditelja može da postigne uspeh (preporuka je da se za decu mlađu od godinu dana koriste slagalice do tri ili pet elemenata; za decu uzrasta od 12-24. meseca ne bi trebalo da broj prevazilazi 12 elemenata; od treće do šeste godine do 100 delića; a za decu preko sedam godina mogu se koristiti slagalice koje imaju preko 100 elemenata). Pored broja elemenata, pri odabiru slagalica, trebalo vi voditi računa i o veličini samih delova (obično se za decu mlađeg uzrasta ili decu sa teškoćama u razvoju preporučuju delovi većih dimenzija), kao i o materijalu od kog je napravljena slagalica (npr. sunđerasti materijal, karton, drvo itd.). Takođe, roditelji i deca mogu praviti i „domaće slagalice“ tako što će postojeće dečje crteže, čestitke i razglednice, listove iz časopisa, porodične fotografije itd. seckati na nekoliko delova, a zatim ih zajedno spajati. Slaganje ne bi trebalo da se pretvori u izolovanu aktivnost roditelja (ukoliko se izabere veći broj elemenata, neadekvatan motiv, ili materijal slagalice pa to doprinese detetovoj smanjenoj uključenosti).

 

Posebno važan i nezamenljiv je osećaj uspeha i zadovoljstva koji se javlja na samom kraju, nakon sklopljenog i poslednjeg delića, a koji povezuje sve članove porodice.

Ova aktivnost promoviše i podstiče pozitivne interakcije između roditelja i deteta. Roditelji slagalicu mogu iskoristiti kao sredstvo da preko nje podstaknu decu da postavljaju pitanja, odnosno da svi članovi učestvuju u diskusiji na različite teme. Motiv na slagalici može biti povod i za sticanje novih, ili proširivanje postojećih znanja.

I na kraju, najvažnija stvar u slaganju slagalica je zabava, koja je neizostavna, a poznato je da se uz zabavu i smeh najbolje uči J. Uz to, skretanjem pažnje na kreativne zadatke i težnjom da se svaki dan postigne uspeh doprinosimo kontroli stresa i negativnih misli. Neka sklopljena slagalica bude jedan od postignutih uspeha u ovom danu.

Tekst napisala: Mirjana Đorđević (Beogradski psihološki centar)

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena