Školski problemi - Beogradski Psihološki Centar
Školski problemi

Veoma je važno proslavljati uspehe deteta u školi, ali je jednako važno na vreme primetiti probleme. Što pre budete reagovali, to će dete, uz vašu pomoć, lakše prevazići teškoće 

Problemi u školi: šta da očekujete

Usponi i padovi u toku školovanja normalan su deo života za većinu mladih. Dobar odnos sa školom i nastavnicima može vam pomoći da sprečite pojavu problema. Ako do njih ipak dođe, važno je da ih što pre prepoznate i počnete da ih rešavate.

Problemi u školi mogu da budu vezani za slabljenje školskog uspeha, manjak motivacije, gubitak interesovanja za školske zadatke ili loš odnos sa đacima u odeljenju ili učiteljima.

Školski problemi mogu biti mali ili veoma ozbiljni i trajati kraći ili duži period. Međutim, čak i kratkotrajni školski problemi mogu negativno uticati na odnos mlade osobe prema školi i – prema samom sebi.

Deca imaju bolje rezultate i duže ostaju u školi kad su roditelji i porodica uključeni u njihovo školovanje. Važno je da uspostavite dobru komunikaciju sa školom i svim zaposlenima čak i ako vaše dete nema nikakve probleme.

Uobičajeni znaci školskih problema

Ponekad je lako uočiti znake problema vezanih za školu, pogotovo kada dete o njima želi da razgovara.

Međutim, ponekad će dete kriti da ima školske probleme od vas, nastavnika i prijatelja. Na primer, možda prepiše domaći zadatak, pretvara se da je bolesno na dan važnog testa ili ne prijavi loš uspeh na tromesečju. Na taj način ono će vam otežati da primetite probleme. Ponekad ni nastavnici neće uočiti znake problema – pogotovo ako dete često odsustvuje sa nastave.

Ako mislite da dete ima probleme u školi i to vas brine, postoje znaci na koje treba da obratite pažnju. Možda primetite da:

 • Dete smišlja izgovore kako ne bi išlo u školu ili izostaje sa časova bez vašeg znanja;
 • Ne želi da priča o školi, a kada to radi, kritično je ili mu je neprijatno;
 • Nije zainteresovano za školu, ne zanimaju ga vannastavne aktivnosti ili ima malo prijatelja;
 • Deluje kao da mu nedostaje samopouzdanje, možda govori da je „glupo“ ili da nije dovoljno pametno kao ostali đaci;
 • Dobija opomene od nastavnika ili vas iz škole često zovu da vam kažu kako dete ima problema sa pažnjom ili ponašanjem;
 • Odbija da radi domaće zadatke, retko o njima priča ili su mu domaći zadaci dosadni i nedovoljno izazovni. Možda vam govori da u školi ništa novo nije učilo;
 • Dobija lošije ocene.

Ako mislite da ste prepoznali neke znake školskih problema, a dete o tome ne želi da priča, pripremite se za težak razgovor. Započnite ga tako što ćete govoriti o detetovim osećanjima koja prepoznajete. Na primer: „Deluješ tužno. Da li si možda zabrinut zbog škole?“.

Mnogo toga možete da uradite da pomognete detetu da se izbori sa školskim problemima. Za pomoć se, takođe, možete obratiti nastavnicima, direktoru ili zameniku direktora, školskom psihologu i drugom stručnom osoblju. O ovome možete popričati i sa lekarom opšte prakse, koji vas može dalje uputiti na stručnjake kao što su psiholog, logoped ili okupacioni terapeut.

Zašto je važno na vreme uočiti da dete ima probleme u školi

Ako školske probleme ne uočite na vreme i ne počnete da ih rešavate dok su u začetku, dete može da pretrpi veliku štetu.

U početku školski problemi mogu da dovedu do gubitka samopouzdanja. Na duže staze – mogu da utiču na mentalno zdravlje deteta.

Problemi u školi mogu da navedu dete da odustane od školovanja. Deca koja imaju akademskih problema u počeku će izbegavati školu, a na duže staze će odustati od školovanja. Ova deca se verovatno neće usavršavati u budućnosti.

Druga posledica školskih problema je da decu u školi mogu trajno okarakterisati epitetima kao što su „nezainteresovan“, „rasejan“, „lenj“ ili „ne trudi se dovoljno“. Mladi obično počnu i sami da veruju da su „problematični“ ili „da ne pripadaju školi“. Svi ovi epiteti sugerišu da je dete krivo, a zapravo su školski problemi obično znak nedostatka podrške.

I poslednje, za opšte zdravlje deteta je dobro da se uklopi u školu. Deca koja imaju probleme u školi često se ne osećaju dobro ili misle da ne pripadaju školskom okruženju.

Uzroci školskih problema

Iza problema u školi najčešće se kriju poteškoće sa učenjem ili poremećaji u učenju  (npr. disleksija), problemi vezani za ponašanje ili emocije, kao i mnogi drugi razlozi.

Neki od faktora koji se odnose na osobu su:

 • Hronična bolest;
 • Mentalni problemi kao što su depresija ili anksioznost;
 • Trauma;
 • Problemi sa samopouzdanjem, socijalnim i komunikacijskim veštinama;
 • Problemi vezani za nemogućnost slušanja, koncentrisanja ili mirnog sedenja na jednom mestu.

Neki od faktora koji su vezani za školu su:

 • Školska kultura ili okruženje detetu nisu privlačni ili ne oseća povezanost sa istim;
 • Ne dopadaju mu se školski predmeti ili mu nisu dovoljno izazovni;
 • Ne dobija dovoljno školske ili akademske podrške, pogotovo u slučaju intenzivnog školskog gradiva;
 • Ne slaže se sa nastavnicima ili drugim đacima u školi;
 • Izostaje sa nastave;
 • Ima problema sa uklapanjem školskih obaveza i vannastavnih aktivnosti;
 • Izloženo je vršnjačkom nasilju.

Deca sa dodatnim potrebama za podrškom

Deca i tinejdžeri koji već imaju probleme kao što su smanjena pažnja, visok stepen anksioznosti i impulsivno ili agresivno ponašanje obično imaju i dodatne poteškoće u školi. Njima je najčešće teško da se prilagode zahtevima vezanim za ponašanje u učionici ili im je teško da se fokusiraju na zadatke i instrukcije nastavnika.

Takođe, fizičko zdravlje i školski učinak međusobno su usko povezani. Kod dece koja imaju dodatne potrebe usled hroničnih bolesti, intelektualnih oštećenja ili poteškoća u razvoju ili ponašanju češće se javljaju problemi u školi ili poteškoće u uspostavljanju odnosa u školi.

Deci koja često izostaju sa nastave usled trenutnih ili hroničnih zdravstvenih problema može da bude teško da nadoknade propušteno gradivo. Zbog toga mogu da osećaju anksioznost ili stres, što dodatno pogoršava problem.

Na akademski učinak mogu uticati i gubitak samopouzdanja ili promene u odnosima sa vršnjacima koje se javljaju usled dodatnih potreba deteta.

Kako obezbediti pomoć ako dete ima potrebe za dodatnom podrškom

Iako deca sa potrebama za dodatnom podrškom neće nužno imati problema u školi, ukoliko do problema dođe, bitno je da od samog početka uspostavite dobru komunikaciju sa osobljem škole.

Ako se problemi pojave, mogu vam pomoći zaposleni u školi ili lekar opšte prakse.

Važno je da budete upoznati sa pravom vašeg detata na edukaciju. Za više informacija pogledajte naš tekst o pravima dece sa smetnjama i teškoćama.

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena