Responzivno podučavanje - Beogradski Psihološki Centar
Responzivno podučavanje

Responzivno podučavanje je program koji ima značajno mesto u ranim intervencijama, a osmišljen je tako da ga mogu sprovoditi roditelji i svi drugi koji provode mnogo vremena u svakodnevnom kontaktu sa malom decom. U okviru responzivnog podučavanja roditelji mogu naučiti kako da podrže razvoj detetovih komunikacijskih, kognitivnih, socijalnih i emocionalnih veština tako što će maksimalno iskoristiti sve dnevne rutine u kojima su u interakciji sa svojim detetom, koristeći principe „aktivnog učenja“.

Kreatori programa responzivnog podučavanja nazivaju ga i intervencijom fokusiranom na odnos.

Kome je namenjeno responzivno podučavanje?

Responzivno podučavanje namenjeno je deci do šest godina starosti  sa razvojnim i socijalno-emocionalnim poteškoćama.

Čemu služi responzivno podučavanje?

Responzivno podučavanje može da bude korisno u unapređenju dečijeg razvoja u oblasti mišljenja, komunikacije i socijalno-emocionalnih veština.

Responzivno podučavanje osmišljeno je u SAD 2007. godine kao program roditeljstva, namenjen roditeljima dece sa razvojnim smetnjama i poremećajima iz spektra autizma (PSA).

Na kojoj ideji počiva responzivno podučavanje?

Ovaj program se zasniva na ideji da responzivna interakcija između dece i roditelja predstavlja ključnu osnovu za razvoj deteta.

Šta obuhvata responzivno podučavanje?

Roditelji i deca kroz kućnu posetu profesionalca koji pruža usluge ranih intervencija dobijaju osnovne informacije o ovom pristupu, i kroz demonstraciju i igranje uloga sa profesionalcem upoznaju se sa mogućnošću njegove primene (usluga ranih intervencija koncipirana na ovaj način je trenutno probno dostupna u nekoliko lokacija u Srbiji – Leskovac, Kragujevac, Niš, Sremska Mitrovica, Rakovica). Ovom prilikom roditelji se obučavaju pojedinim tehnikama koje se lako pamte, lako izvode i jednostavno uklapaju u svakodnevne rutine, kao što su:

  • naizmenično učešće u interakciji, recipročno angažovanje roditelja;
  • prilagođavanje aktivnosti razvojnom nivou deteta, trenutnim interesovanjima i temperamentu deteta;
  • srdačnost i ekspresivnost u interakciji sa detetom koje upućuju na uživanje roditelja u ovim odnosima.

Ove tehnike imaju za cilj da poboljšaju detetova ponašanja koja se smatraju ključnim za kasniji razvoj (poput igre, zajedničke pažnje, inicijacije i upornosti) i podrže detetov razvoj i učenje.

Roditelji i profesionalci koji pružaju podršku porodici, zajednički kreiraju plan, u kome su jasno izložene strategije i aktivnosti koje onda roditelji sprovode u za njih prirodnom okruženju – u svom domu i drugim uobičajenim mestima gde provode vreme.

Ako vas interesuju strategije i tehnike koje su zasnovane na  responzivnom podučavanju, možete razgovarati sa svojim izabranim lekarom ili drugim profesionalcima koji rade sa vama i vašim detetom.  Vaš pedijatar, profesionalci zaposleni u razvojnom savetovalištu, u timu za rane intervencije, vrtiću ili školi mogu vam pomoći da se upoznate sa strategijama baziranim na responzivnom podučavanju.

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena