Polazak u školu – velika promena za decu i roditelje - Beogradski Psihološki Centar
Polazak u školu – velika promena za decu i roditelje

U životu svakog od nas promene izazivaju neku vrstu stresa. Prilagođavanje na promene može biti veliki izazov, ali uz dobru pripremu i pozitivan stav, osećaj anksioznosti i straha često biva zamenjen uzuđenjem i radošću. Prelazak iz predškolske ustanove u školu takođe može da izazove kod dece strah od promene, nelagodu ili tremu. Zadatak nas odraslih je da im olakšamo taj prelazni period, pružajući im podršku i ljubav kako u predškolskoj ustanovi tako i u školi. Ovaj proces nazivamo tranzicijom.

Tranzicija može biti još mnogo teža i izazovnija za decu sa smetnjama u razvoju kao i za njihove roditelje. Strah od nepoznatog, od nove sredine koje dete ne poznaje, kao i briga kako će dete biti prihvaćeno od strane drugara u razredu i njihovih roditelja, skoro uvek su pratioci ovog tranzicionog perioda.


U okviru programa Ranih intervencija, koji se primenjuje u Sremskoj Mitrovici, kao i na još četiri lokacije u Srbiji, tim stručnjaka zajedno sa roditeljima pravi tranzicioni plan za dete koje polazi u školu. To su u stvari koraci za sve one koji učestvuju u ovoj promeni – za decu, roditelje, buduće učitelje, stručnjake koji pružaju podršku detetu i školske službe, koji treba da pomognu da se dete i porodica što lakše prilagode na promenu, kao i da se škola što bolje “pripremi” da prihvati svog novog člana.

Saradnjom roditelja, vaspitača, stručnih saradnika iz predškolske ustanove sa učiteljima i stručnom službom škole a uz posredovanje članova tima za rane intervencije nastaje tranzicioni plan za dete i porodicu.

Iz tog zajedničkog plana proizilaze konkretni koraci i strategije koji će omogućiti da dete u školi ima što bolje uslove za razvoj, i učenje kao i za psihološku i fizičku dobrobit. Planom je potrebno precizirati vremensko trajanje tranzicije, kao i koje aktivnosti će koji učesnici u tranziciji sprovoditi kako bi se dete i porodica pripremili na novo okruženje. Takođe, važno je dogovoriti dinamiku koraka, ali i predvideti ishode. Plan za tranziciju bi trebalo da nam pruži odgovore na sledeća pitanja: kakva vrsta podrške je potrebna porodici i detetu; šta je potrebno da škola u koju dete prelazi obezbedi tokom tranzicije; koje vrste prilagođavanja i priprema škola treba da obavi, pre dolaska deteta; šta je potrebno da urade zaposleni u vrtiću i članovi tima za rane intervencije kako bi unapredili proces tranzicije.

U nastavku teksta možete pronaći primer obrasca za tranziciju koji je propisan Pravilnikom o uputstvima za ostvarivanje prava na individualni obrazovni plan,  njegovu primenu i vrednovanje u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi ("Sl.glasnik RS", br.74/2018).
.

Образац 7 – План транзиције
Сврха плана транзиције:_____________________
Временски период за реализацију плана транзиције: ___________________

  • Група активности Активности Циљ групе активности
  • Носиоци и учесници
  • Динамика Исходи (навести кључне исходе)

1.Активности усмерене на дете/ученика/одраслог и породицу

2. Активности усмерене на васпитну групу/одељењe

3. Активности у установи у којој се образује дете/ученик/одрасли

4. Активности усмерене на другу образовну установу

5. Активности усмерена на институције у локалној заједници

Сагласност родитеља, односно старатеља за примену плана транзиције

Сагласан/а сам: _____________________
Нисам сагласан/а: _____________________ Образложење:

 

Tekst napisala: Bojana Belinčević, vaspitačica u JPU “Pčelica” i članica tima za Rane intervencija, Sremska Mitrovica
Tekst priredio: stručni tim Beogradskog psihološkog centra

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena