Online savetovalište za roditelje male dece sa razvojnim teškoćama - Beogradski Psihološki Centar
Online savetovalište za roditelje male dece sa razvojnim teškoćama

Kome je namenjeno Online savetovalište?

Online savetovalište za roditelje male dece sa razvojnim teškoćama namenjeno je roditeljima dece sa teškoćama ili razvojnim rizicima uzrasta od rođenja do sedme godine. Zakazivanju termina za Online savetovalište možete pristupiti OVDE. 

Šta roditeljima omogućava Online savetovalište?

Online savetovalište za roditelje male dece sa razvojnim teškoćama ima za cilj da obezbedi besplatnu i dostupnu uslugu savetodavnog rada obučenih profesionalaca svim roditeljima male dece koja imaju teškoće u razvoju ili su pod rizikom da razviju određene smetnje i kašnjenja. Savetodavne usluge profesionalaca različitih profila omogućiće roditeljima da ih saslušaju stručnjaci, da razumeju njihove zabrinutosti, kao i da im daju osnovne vidove podrške – informativnu (da ih upute na službe koje im mogu pomoći, da ih posavetuju o tome kako da se nose sa svakodnevnim izazovima, kako da u svoje porodične rutine uključe decu i podignu njihov nivo samostalnosti, komunikativnosti i angažovanja) i emocionalnu (da im pomognu da prevladaju osećaje bespomoćnosti, neuspešnosti, tuge ili gubitka…).

Da li se usluge savetovanja plaćaju?

Ne, usluge savetovanja su za korisnike potpuno besplatne.

Kako smo došli na ideju da pokrenemo Online savetovalište?

Rane intervencije podrazumevaju integrisani, transdiciplinarni pristup u radu sa decom i porodicama. One se sastoje od profesionalnih usluga za porodice i malu decu koja su od najranijeg uzrasta izložena rizicima po razvoj, decu sa razvojnim kašnjenjima, teškoćama i smetnjama, atipičnim ponašanjem, socio-emocionalnim teškoćama, ili decu koja će razviti kašnjenje pre polaska u školu zbog neuhranjenosti, hronične bolesti ili nekih drugih bioloških ili sredinskih faktora. Savremeni pristupi ranoj intervenciji oslanjaju se na ideju da su u fokusu planiranja usluga prioriteti i ciljevi koje za dete ima porodica, kao i potrebe deteta i porodice kako bi se obezbedilo maksimalno moguće učešće u socijalnom životu, autonomija i dobrobit za dete.

Usluge rane intervencije planiraju se i realizuju u prirodnim okruženjima deteta – porodičnom domu, predškolskim ustanovama, igraonicama i drugim prostorima u kojima dete boravi sa decom iz opšte populacije. Stoga su ključni temelji ovako usmerenih intervencija – podrška porodici, vaspitačima i građenje inkluzivnih okruženja u kojima učešće, razvoj i autonomija deteta može da bude podstaknuta. Uloga roditelja u svim fazama planiranja i pružanja usluga rane intervencije se visoko vrednuje i naglašava.

Beogradski psihološki centar je u prethodnom periodu zajedno sa partnerima realizovao istraživanja koja su dokumentovala izostanak sistemskih savetodavnih usluga za roditelje male dece, kao i izostanak kontinuirane podrške roditeljima i deci u njihovim svakodnevnim životnim okolnostima. Naš tim je shvatio da su roditeljima potrebne informacije o tome kako mogu stimulisati razvoj deteta kroz svakodnevne aktivnosti.

Kako se pristupa Online savetovalištu?

Ukoliko želite da zakažete susret sa našim stručnjakom, to možete da učinite OVDE. Pritiskom na dugme “zakazivanje termina” otvoriće Vam se ponuda mogućih oblasti i stručnjaka koji ih pokrivaju, kao i slobodnih termina za online sastanke.

Šta treba da znate?

Savetovalište predstavlja inovativni servis kojim želimo da dopremo do što većeg broja roditelja dece sa teškoćama i razvojnim rizicima. Bićete u prilici da odaberete oblast iz koje vam je potrebno savetovanje, a program će sam izlistati koji stručnjaci mogu da odgovore na vaše pitanje. Jedan od ovih stručnjaka će vam uputiti mejl sa linkom za konekciju. Susret sa stručnjakom će biti zakazan najranije 7 dana od vašeg upita.

Ukoliko ste zakazali sesiju, a sprečeni ste da joj prisustvujete, molimo Vas da nas o tome što pre obavestite tako što ćete nam poslati mejl na BPCsavetovaliste@gmail.com. Na ovaj način ćemo biti u mogućnosti da upražnjeni termin stavimo na raspolaganje drugima.

Kako je realizovana ideja o Online savetovalištu?

Online savetovalište za roditelje male dece sa razvojnim teškoćama se sprovodi u sklopu Programa malih grantova za organizacije civilnog društva u okviru Projekta „SOCIETIES 2 – Podrška organizacija civilnog društva u osnaživanju tehničkih veština, uključivanju osoba s invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu, 2. faza“, br. 2020/414-634.

Ovde kliknite da upoznate naš tim stručnjaka koji će pružati podršku roditeljima u Online savetovalištu

 

 

 

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena