Naš tim stručnjaka u Savetovalištu - Beogradski Psihološki Centar

Upoznajte se sa našim stručnjacima i oblastima u kojima oni pružaju uslugu savetovanja i podršku roditeljima male dece sa razvojnim poteškoćama (do sedam godina starosti): 

Biljana Mihajlović, psiholog

Zaposlena u PU ’’Vukica Mitrović’’ u Leskovcu, kao stručni saradnik-psiholog. Završila psihologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu, i od 1988. bavi se unapređivanjem kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Vodi duže od 30 godina savetovalište za roditelje u svojoj ustanovi. Zahvaljujući brojnim stručnim radovima i prezentacijama na stručnim skupovima zaposlenih u predškolskim ustanovama, kao i stečenim kompetencijama za samovrednovanje kvaliteta rada i inkluzivni razvoj predškolskih ustanova, stekla zvanje pedagoškog savetnika od Ministarstva prosvete.

U svojstvu pedagoškog savetnika angažovana kao spoljni saradnik Školske uprave Leskovac na projektima jačanja kapaciteta PU za samovrednovanje, i poslednjih par godina kao spoljni saradnik na pružanju podrške školama i predškolskim ustanovama u oblasti zaštite dece od nasilja, zlostavljanja,zanemarivanja i diskriminacije. Završila međunarodnu obuku za Ranu intervenciju u okviru projekta Unicefa, Fonda za otvoreno društvo i BPC-a.

Član je Tima za ranu intervenciju u  Leskovcu i Savetodavnog odbora za rane intervencije Srbije. Član osnivačke skupštine i Udruženja roditelja ’’Ringeraja’’ u Leskovcu.

Vesna Hajduković, psiholog

Diplomirani psiholog i geštalt psihoterapeut, ima više od dve decenije iskustva u radu sa porodicama i decom.

Radi u Razvojnom savetovalištu i u Savetovalištu za mlade Doma zdravlja Rakovica. Aktivno je učestvovala u radu Radionica za reproduktivno zdravlje mladih, Radionica za bolesti zavisnosti, u Školi roditeljstva, držala predavanja u školama o zdravim stilovima života, član je i koordinator Komisije za zlostavljanje i zanemarivanje dece.

Posebna oblast njenog interesovanja je rani razvoj dece. Član je i koordinator tima koji implementira Model Ranih intervencija za porodice i decu sa razvojnim smetnjama i rizicima,  pod pokroviteljstvom UNICEF-a i Fondacije za otvoreno društvo. Pohađala je brojne nacionalne i internacionalne edukacije i nosilac je međunarodnog ANIP-ovog sertifikata za Rane intervencine koje podrazumevaju integrisane transdisciplinarne usluge, usmerene na porodicu, koje se realizuju u detetovom prirodnom okruženju.

Olivera Krstović, socijalni radnik

Diplomirala 2007. godine na Fakultetu političkih nauka, smer Socijalna politika i socijalni rad.

Od 2010. godine zaposlena u Gradskom centru za socijalni rad, kao licencirani, diplomirani socijalni radnik. Angažovana na poslovima zaštite dece i omladine.

Baveći se ovim poslom, prethodnih godina je bila polaznik brojnih edukacija, seminara, obuka i programa a koji se tiču rada sa decom i porodicom. Poslednjih nekoliko godina u kontinuiranoj edukaciji u Modelu Ranih intervencija za porodicu i dece sa razvojnim smetnjama, i članica Tima za RI u Rakovici.

Svakodnevni posao socijalnog radnika obuhvata sistemski pristup u socijalnom radu, prepoznavanja potreba, snaga i rizika u radu sa porodicama, a radi pružanja adekvatnih mera i usluga.

Slađana Petrović, defektolog

Sa 25 godina iskustva u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, trenutno zaposlena u Razvojnom savetovalištu Doma zdravlja Niš, na poslovima identifikovanja razvojnih kašnjenja i praćenja psihomotornog razvoja dece, sprovođenja stimulativnih i korektivnih programa,  podržavanja i edukovanja roditelja za rad u porodičnom okruženju i savetodavnog rada sa roditeljima. Član je Tima za Ranu intervenciju i primarni prižalac usluge za porodice koje su u programu pilotiranja ovog Modela, koji se planira i realizuje u detotovom prirodnom okruženju i koji podrazumeva podršku porodici, vaspitačima i građenje inkluzivnih okruženja u kojima može biti podstaknuto učešće, razvoj i autonomija deteta.

Slađana se tokom cele profesionalne karijere usavršavala i edukovala u oblasti randog razvoja, učenja, socijalne i obrazovne inkluzije i učestvovala u brojnim projektima koji su imali za cilj da se unaprede usluge za decu i porodice u našoj zemlji. Autor je i koautor brojnih radova i izlaganja na domaćim stručnim skupovima i konferencijama.

Dr Dunja Civrić, pedijatar

Razmišljajući o elementima kratke biografije, zaključila sam da nije važno kada sam završila fakultet ili specijalizaciju, možda i zato što je bilo davno. To su bili početni, neophodni koraci, kojima sam krenula na put istraživanja ogromne oblasti razvoja dece.

Proces učenja odvijao se u interakciji sa značajnim pojedincima, istaknutim stručnjacima koji se bave podrškom deci i institucijama koje se bave decom, poput Instituta za majku I dete, Univerzitetske dečije klinike, Instituta za mentalno zdravlje, Specijalne bolnice za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju. Učila sam u sardanji sa predstavnicima nevladinog sektora i uz podršku UNICEF-a, prevenstveno u projektima vezanim za rani razvoj dece i podršku porodicama i deci sa smetnjama u razvoju.

Učestvovala sam u definisanju načina rada Razvojnog savetovališta Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici i verujem, doprinela podizanju svesti u lokalnoj zajednici kada je u pitanju podrška deci i porodicama. Sardanja sa udruženjima roditelja je izuzetno važan deo mojih aktivnosti.

Olivera Korica, fizioterapeut

Strukovni fizioterapeut u Razvojnom savetovalištu u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala na Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija, smer strukovni fizioterapeut.

Radno iskustvo – 15 godina staža u službi razvojnog savetovališta.

Njena želja je da u okviru online savetovališta pruži roditeljima dodatnu podršku kako da na kvalitetan i kreativan način provode vreme sa svojim detetom.

Tatjana Stevanović, nutricionista

Pedijatrijska sestra i strukovni nutricionista sa preko 25 godina radnog iskustva. Mnogiim roditeljima je pomagala kao patronažna sestra pri dolasku novog člana u porodicu, zatim kao  savetnica u Halo bebi, a takođe i kao predavač i voditelj brojnih radionica o zdravoj ishrani i trudnoći. 

Posle 23 godine rada u Domu zdravlja Rakovica, sada je zaposlena u pedijatrijskoj ambulantBebologija

Smatra je da je beskrajno važno da svaki roditelj dobije podršku, kako bi se u svojoj nezamenljivoj ulozi osećao osnaženijim, zadovoljnijim i samopouzdanijim. Briga o roditelju je kamen temljac u brizi za decu. 

Verica Branković, medicinska sestra vaspitač

Viša medicinska sestra – vaspitač i primarni pružalac usluga u Timu za Rane intervencije u Rakovici. Godinama je radila kao saradnik na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti dece predškoslog uzrasta i kao stručna medicinska pratnja na rekreativnom boravku. Trenutno je i predsednik upisne komisije Predškolske ustanove „Rakovica“ i imenovani saradnik za Interresornu komisiju na ovoj opštini. Vodi jaslenu grupu, i sa velikom posvećenošću i ljubavlju pruža podršku deci u njihovom najranijem razvoju.

Od 2019. godine član je Tima za Rane intervencije za porodice i decu sa razvojnim kašnjenjima, od kada je i u kontinuiranoj edukaciji za savremeni pristup ranim intervencijama. Ovaj pristup se oslanja na ideju da su u fokusu planiranja integrisanih usluga, prioriteti i ciljevi koje za dete ima porodica, kao i potrebe deteta i porodice kako bi se obezbedilo maksimalno moguće učešće u socijalnom životu, autonomija i dobrobit za dete.

 

 

 

 

 

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena