Predškolci Archives - Beogradski Psihološki Centar
Home Predškolci

Kategorija: Predškolci

Članak
VIDEO: Kako rizici podstiču razvoj deteta

VIDEO: Kako rizici podstiču razvoj deteta

Neophodno je da deca budu izložena situacijama u kojima će testirati svoje mogućnosti, kao i granice svog delovanja i ponašanja. Na taj način ona razvijaju nove veštine i strategije kako da brinu o sebi. Ukoliko uklonimo iz igre sve elemente rizika, deci ćemo oduzeti priliku da nauče da se nose sa rizicima, da vrše procenu...

Članak
VIDEO: Deca i svakodnevne aktivnosti

VIDEO: Deca i svakodnevne aktivnosti

Kad su deca zainteresovana, angažovana i zabavljaju se učenje dolazi prirodno. Danas znamo da deca najbolje uče u svakodnevnim situacijama sa poznatim ljudima. Podstaknite dete da aktivno učestvuje u vašim podičnim rutinama. Takve prirodne situacije predstavljaju savršene mogućnosti. Video prilog je kreirao Beogradski psihološki centar, pod pokroviteljstvom Unicef Serbia i Fondacije za otvoreno društvo.

Članak
Opstipacija

Opstipacija

Opstipacija je stanje u kom dete ima tvrdu stolicu, dolazi do nagomilavanja stolice u crevima ili problema pri pražnjenju creva. Deca koja imaju opstipaciju ne idu redovno u toalet

Članak
Anksioznost i strahovi kod dece

Anksioznost i strahovi kod dece

Anksioznost kod dece je normalna. Ako dete pokazuje znake anksioznosti, možda će biti dovoljno da prihvatite njegove strahove i pažljivo ga ohrabrite. Ako anksioznost ometa svakodnevni život deteta, možda je bolje da potražite pomoć lekara

Članak
Zašto deca treba da idu vrtić

Zašto deca treba da idu vrtić

Ključne tačke Programi u vrtiću su osmišljeni tako da pomažu deci da uče kroz igru. Igrom deca razvijaju komunikaciju, sposobnost rešavanja problema, kao i socijalne, fizičke i kreativne veštine. Kada vaše dete krene u vrtić, normalno je da i vi i dete imate i pozitivna i negativna osećanja prema ovoj velikoj promeni. Pre nego što...

Članak
Kako podržati razvoj veština kod dece

Kako podržati razvoj veština kod dece

Ključne tačke Loše ponašanje ponekad se javlja ako deca ne mogu da ispune ono što od njih očekujete. U tom slučaju učenje novih veština moglo bi da pomogne. Možete koristiti verbalna uputstva, učenje po modelu i tzv. korak po korak kako biste detetu pomogli da ovlada fizičkim i socijalnim veštinama. Za učenje novih veština ključni...

  • 1
  • 2