Kako podržati razvoj veština kod dece - Beogradski Psihološki Centar
Kako podržati razvoj veština kod dece

Ključne tačke

 • Loše ponašanje ponekad se javlja ako deca ne mogu da ispune ono što od njih očekujete. U tom slučaju učenje novih veština moglo bi da pomogne.
 • Možete koristiti verbalna uputstva, učenje po modelu i tzv. korak po korak kako biste detetu pomogli da ovlada fizičkim i socijalnim veštinama.
 • Za učenje novih veština ključni su vežba, ponavljanje, pohvale i podrška.

Roditelj je svom detetu prvi i najvažniji učitelj. Svaki dan mu pomaže da usvaja nove informacije, veštine i načine ponašanja.

Ako je potrebno korigovati ponašanje deteta, značajan prvi korak može biti učenje novih veština. Na primer, ako dete ne zna kako da postavi sto, ono će možda odbiti to da uradi – zato što ne ume. Šta bi bilo rešenje? Naučiti ga kako da postavi sto.

Dete možete da naučite da radi sve, od najosnovnije brige o samom sebi do mnogo komplikovanijih socijalnih veština primenom tri osnovna metoda učenja:

 • Pomoću uputstava;
 • Po modelu;
 • Pomoću metode korak po korak.

Zapamtite da je za razvoj veština potrebno vreme i da je važno vežbati. Ali ako ste zabrinuti za dete, za njegovo ponašanje, razvoj ili sposobnost da uči veštine, konsultujte se sa pedijatrom ili nekim drugim stručnjakom.

Kada dete učite nekoj veštini, verovatno ćete primeniti barem dva metoda istovremeno. Na primer, detetu će biti lakše da razume uputstva ako mu veštinu ili zadatak razdelite u nekoliko koraka. Takođe, učenje po modelu će možda biti lakše ako dete istovremeno dobija i usmena uputstva.

Uputstva: učenje veština slušanjem

Ovaj metod podrazumeva da dete učite tako što mu objašnjavate šta i kako treba da radi. Uputstva i objašnjenja detetu verovatno već dajete.

Kako da detetu date dobro uputstvo?

 • Pre nego što date uputstvo, dete mora da bude potpuno uredsređeno na vas. Upotrebite ime i podstaknite dete da vas gleda dok mu govorite.
 • Kada mu pričate, spustite se kako biste bili i fizički u istoj ravni sa detetom.
 • Uklonite ometanja, ugasite TV.
 • Koristite jezik koji dete razume, izražavajte se kratkim i jednostavnim rečenicama.
 • Glas mora da vam bude jasan i smiren.
 • Pokretom naglasite stvari koje želite da dete primeti.
 • Kako dete postaje bolje u pamćenju i izvođenju date radnje, postepeno smanjujte količinu uputstava i učetalost podsećanja.

Poster ili ilustracija mogu da pomognu, pošto će tako dete imati i vizuelnu predstavu uputstva. Kada je spremno da samostalno prođe kroz uputstvo, moći će da se podseti gledanjem postera. To će pomoći i kada dete bude imalo problema sa razumevanjem reči.

Dete ponekad neće hteti da prati uputstva. Do ovoga može da dođe iz raznih razloga: možda ne razume, nema veštine koje su mu potrebne da uradi ono što od njega tražite ili jednostavno ne želi to da uradi. Detetu možete pomoći da nauči da sarađuje tako što ćete naći balans između uputstva i zahteva.

Učenje po modelu: učenje pokazivanjem

Gledajući vas, vaše dete uči šta i kako treba da radi. U tom slučaju vi ste model po kom vaše dete uči.

Učenje po modelu je obično najefikasniji način da dete nauči novu veštinu. Ako želite da naučite dete kako da namesti krevet, verovatno ćete mu pokazati kako to da uradi, umesto da mu opisujete rečima. Isto važi za postavljanje stola ili bacanje lopte.

Učenje po modelu možete da koristite i kako biste detetu pokazali veštine i ponašanja koja uključuju neverbalnu komunikaciju kao što su govor tela ili tonalitet glasa. Recimo, možete mu pokazati kako se okrećemo ka ljudima kada im se obraćamo ili ih gledamo u oči i osmehujemo se kada sa njima pričamo.

Ovaj metod učenja primenljiv je i na socijalne veštine. Primer za to je kada detetu sugerišete fraze kao što su: „Hvala, mama“ ili „Tata, da li mogu da dobijem još?“

Kako da učenje po modelu bude uspešno?

Primenite sledeće korake:

 • Dete treba da bude usredsređeno na vas i da vas gleda.
 • Prvo neka vas dete gleda, a zatim polako prođite kroz sve korake izvođenja veštine kako bi dete jasno moglo da vidi šta sve radite.
 • Istaknite bitne delove. Na primer: „Vidiš kako sam….“, to možete da uradite i naknadno ako detetu pokazujete neku socijalnu veštinu kao što je ispraćanje gostiju.
 • Kada detetu pokažete novu veštinu, ono bi trebalo često samo da je vežba – pa recite: „U redu, sad ti probaj“.

Korak po korak: učenje veština deo po deo

Neki zadaci ili aktivnosti su komplikovani ili uključuju niz aktivnosti. U tom slučaju zadatak možete razdeliti u nekoliko manjih koraka.

Poenta metode korak po korak je da dete postepeno uči svaki korak u izvođenju veštine. Kada zapamti prvi korak, tek onda ga učite sledeći, i tako redom. Na naredni korak prelazite tek kad je dete prethodni naučilo da u potpunosti izvede samo, bez vaše pomoći. Nastavite redom, sve dok dete ne nauči ceo postupak.

Ako je zadatak komplikovan, pokažite detetu prvi deo i dajte mu dovoljno vremena da ga uvežba, a zatim pređite na drugi korak. Ako je moguće, počnite od najlakšeg dela.

Primer učenja korak po korak

Evo kako možete podeliti postupak oblačenja:

 • Izvadi odeću;
 • Obuci donji veš;
 • Navuci čarape;
 • Obuci majicu;
 • Obuci pantalone;
 • Obuci džemper.

Svaki korak možete dodatno podeliti. To vam može pomoći ako je zadatak kompleksan ili dete ima poteškoće sa učenjem. Recimo: „Obuci džemper“ možete podeliti na sledeći način:

 • Okreni džemper na pravu stranu;
 • Provuci glavu kroz okovratnik džempera;
 • Provuci jednu ruku kroz rukav;
 • Provuci drugu ruku kroz rukav:
 • Povuci džemper nadole.

Korak unapred ili unazad?

Korake možete učiti:

 • Unapred – počev od prvog koraka, pa redom ka poslednjem;
 • Unazad – počev od poslednjeg koraka, pa redom do početnog.

Postoje određene prednosti u učenju koraka unazad. Dete će ređe biti nevaljalo zato što je lakše i brže naučiti poslednji korak. Uz to, zadatak je za dete gotov čim izvede zadati korak. Često je najbolja nagrada za obavljen posao činjenica da ste ga završili!

Ako koristimo već dati primer oblačenja, postupak učenja unazad bio bi da dete prvo naučite kako da obuče džemper. To znači da ćete detetu pomoći da se obuče sve dok ne dođete do poslednjeg koraka.

Možete detetu pomoći da provuče glavu kroz okovratnik, provuče ruke kroz rukave – i onda ga pustiti da samo povuče džemper nadole. Kada nauči to da radi, pustite dete da samo provuče ruke kroz rukave, a zatim povuče džemper nadole. I tako redom, dok dete ne nauči samo da izvede svaki korak.

Kada dete uči neku novu fizičku veštinu kao što je oblačenje, možete mu pomoći tako što ćete njegove ruke voditi svojim rukama. Kako dete počne da pamti pokrete, postepeno smanjujte pomoć, ali nastavite da mu govorite šta treba da radi. Zatim mu samo pokazujte. A kada dete postane sigurno u izvođenju veštine, prekinite i sa pokazivanjem.

Učenje veštine: kako da vi savladate metode

Bez obzira na metod koji primenjujete, ovi saveti će vam pomoći:

 • Pre nego što počnete, budite sigurni da dete poseduje koordinaciju, fizičku spremnost i razvojnu zrelost da savlada novu veštinu. Dete morate prvo da naučite nekim bazičnim veštinama, pa tek onda da pređete na komplikovanije.
 • Uzmite u obzir vreme i okruženje. Deca bolje uče kada su zainteresovana i fokusirana. Zato nemojte decu učiti novim veštinama pred spavanje i pre obroka. Dok dete uči, najbolje je da ga ništa ne ometa. Zato ugasite TV, a mlađa deca, koja traže pažnju, neka se igraju u drugoj sobi ili ih uposlite nečim što će ih smiriti.
 • Detetu morate dati vreme da vežba veštinu. Za učenje je neophodno vreme i što više vežbe. Ako je potrebno, ponovo pokažite detetu veštinu i objasnite korake ili zadatak.
 • Hvalite i podstičite dete, pogotovo na samom početku. Pohvalite dete kada pravilno iskoristi vaše uputstvo i recite mu tačno šta je dobro uradilo.
 • Izbegavajte da grdite dete kada mu ne ide. Možete pomenuti jednu ili dve stvari koje bi moglo da uradi drugačije sledeći put. Umesto da kažete da je nešto uradilo pogrešno, rečima i pokretima mu objasnite kako da sledeći put to uradi drugačije.
 • Zapamtite da će ponašanje deteta prvo biti lošije, a zatim sve bolje, pogotovo ako od njega mnogo zahtevate. Može vam pomoći pozitivan i konstruktivan pristup: „Svaka čast! Uspeo si da vežeš pertle! Hoćeš danas da probaš i sledeći korak?“

Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena